Boeken

De afgelopen decennia heeft Stichting Tong Tong een prachtig boekenfonds opgebouwd. Neem ‘Tropenecht’ (1996), over kleding, mode en kleedgewoonten in tropisch Indië of ‘Wonen in Indië’ (2000), over het koloniale woonhuis: deze boeken gingen over het dagelijkse leven in Nederlands-Indië, onderwerpen die in de geschiedschrijving niet eerder aandacht hadden gekregen.

Ook kiest Stichting Tong Tong  voor gevoelige thema’s, zoals de geschiedenis van Indische Nederlanders buiten de kampen (‘Het Verborgen Verhaal’, 2007) en de repatriëring (‘Ik wilde eigenlijk niet gaan’, 1993).

Al deze boeken vertellen de koloniale geschiedenis vanuit een Indisch perspectief. In 2006 heeft Stichting Tong Tong de krant ‘Indisch Anders’ toegevoegd, een krant over  postkoloniale letteren en literatuur. Deze verschijnt sinds 2014 hoofdzakelijk als blog: indisch-anders.nl. Daar zijn ook pdf’s van de krantenedities te downloaden.

Onderstaand vindt u informatie over de boeken van Stichting Tong Tong.
Onze boeken worden gedistribueerd door het Centraal Boekhuis.

Lees hier hoe u de boeken bestelt.

Dit zijn de boeken van Stichting Tong Tong:

Bestellen
Als bijdrage in de portokosten rekenen wij € 1,75 per bestelling. Dit geldt alleen voor adressen in Nederland.

Bestellen is eenvoudig: maak het totaalbedrag (incl. het verschuldigde bedrag voor de porto) over op NL58 INGB 0000 7583 89, t.n.v. St. Tong Tong, Den Haag, o.v.v. het gewenste. Bij internetbankieren gaarne ook uw naam en adres vermelden bij ‘mededelingen’, of stuur die gegevens apart in een briefje of een e-mail naar

Stichting Tong Tong
Bezuidenhoutseweg 331
2594 AR Den Haag
Nederland
boeken@tongtong.nl

Voor verzending naar buitenlandse bestemmingen doen wij graag prijsopgaaf.

Voor Sobats (donateurs) gelden de speciale gereduceerde prijzen alleen indien zij bestellen bij Stichting Tong Tong.

Meer informatie
Als u vragen heeft, kunt u ons ook bellen: 070 – 354 0944 (ma t/m vr 10.00 – 16.00 uur), faxen: 070 – 350 4497, of mailen: boeken@tongtong.nl.

Comments are closed.