FAQ

Pasar Malam Tong-Tong? Pasar Malam Besar? Tong Tong Fair?
Wat is de Tong Tong Fair?
Wat is het Tong Tong Festival?
Wat doet Stichting Tong Tong?
Wat is een tong-tong?

Pasar Malam Tong-Tong? Pasar Malam Besar? Tong Tong Fair?
We hebben onze naam nog al eens veranderd in de afgelopen halve eeuw. In 1959 begonnen we als Pasar Malam Tong-Tong. In 1976 veranderden we de naam in Pasar Malam Besar (letterlijk: grote avondmarkt). Met ingang van 2009 heten we Tong Tong Fair. Het is een verwijzing naar de idealen van de Tong Tong-beweging die rond het tijdschrift Tong-Tong van de Indische schrijver, journalist en activist Tjalie Robinson ontstond. Samen met Mary Bruckel-Beiten was hij initiatiefnemer van de eerste Pasar Malam Tong-Tong. Ook Stichting Tong Tong en de Indische Kunstkring Tong-Tong zijn voortgekomen uit die Tong Tong-beweging.

In 2008, bij de 50e Pasar Malam Besar, maakten we de nieuwe naam Tong Tong Fair bekend. We wilden duidelijk maken dat de Tong Tong Fair een uniek evenement is vanwege haar oorsprong, karakter en doelstelling. De oude naam had echter te veel overlap met honderden evenementen die niet vergeleken konden worden met de Pasar Malam Besar in Den Haag vanwege een andere oorsprong, een ander karakter en andere doelstellingen. De Tong Tong Fair stelt zich al meer dan een halve eeuw ten doel de eeuwenoude Indische (= Euraziatische) cultuur te promoten en hiervoor de opbrengsten van de entree en standverhuur te reserveren.

Bovendien willen we de Indische identiteit van de Tong Tong Fair benadrukken en menen we dat het unieke karakter van het evenement beter tot uitdrukking komt in de nieuwe naam. Ook willen we meer aandacht vestigen op ambitieuze culturele projecten zoals de tentoonstellingen in het Cultuurpaviljoen en de vernieuwende podiumprogramma’s van het Tong Tong Festival, maar óók op het hoogwaardige aanbod van de standhouders op de Grand Pasar, in het Indonesië-Paviljoen en in de Eetwijk.
Terug naar boven

Wat is de Tong Tong Fair?
De Tong Tong Fair in Den Haag (sinds 1959) is het grootste Indische (= Euraziatische) festival ter wereld. Het is een zinnenprikkelende drie-eenheid van een cultureel festival, beurs en eetfestijn samen, in een archipel van tenten. Op de Tong Tong Fair wordt de vermenging van Oost en West in al haar variëteiten beleefd. Het evenement bestaat uit de Grand Pasar (de beroemde Oost-West-beurs), het Indonesië-Paviljoen (met standhouders uit Indonesië) en de Eetwijk (met tientallen Aziatische restaurants en waroengs). Het theaterprogramma heet Tong Tong Festival. Het vindt plaats in diverse thematheaters en een apart paviljoen voor tentoonstellingen.
Terug naar boven

Wat is het Tong Tong Festival?
Het Tong Tong Festival is de naam van het culturele programma dat in diverse thematheaters en een paviljoen voor tentoonstellingen plaatsvindt op de Tong Tong Fair in Den Haag. De programmeurs nemen de vermenging van de oosterse en westerse cultuur als uitgangspunt voor een modern en origineel programma. De Indische cultuur, een van de oudste mengculturen van de wereld, is hun leidraad. Kernbegrippen verder zijn ‘traditie’ en ‘vernieuwing’.
Terug naar boven

Wat doet Stichting Tong Tong?
Stichting Tong Tong bewaakt de culturele formule van de Tong Tong Fair. Het is de oudste Indische culturele instelling van Nederland. Haar doelstelling is het stimuleren van de Indische cultuur en het bevorderen van de kennis over Indische mensen en hun (cultuur-)geschiedenis. Belangrijkste middel daartoe is het organiseren van het Tong Tong Festival op de jaarlijkse Tong Tong Fair. terug naar boven
Terug naar boven

Wat is een tong-tong?
Een tong-tong is een uitgeholde boomstam die in Indonesië werd gebruikt als alarmklok en seininstrument. Het ritme van de slagen gaf aan welk bericht het betrof. De organisatie van de Tong Tong Fair wil ermee zeggen: ‘Kom samen en geef de Indische cultuur door.’
Terug naar boven

Comments are closed.