Copyright

Op alle teksten, foto’s, films, geluidsfragmenten en logo’s op deze website rust copyright. Overname is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Stichting Tong Tong. Voor het downloadable publiciteitsmateriaal geldt dat overname alleen is toegestaan onder de voorwaarden die erbij vermeld staan.

Comments are closed.