Biografie van Pa van der Steur

Johannes ‘Pa’ van der Steur (1865–1945): zijn leven, zijn werk en zijn Steurtjes

Ooit genoot Pa van der Steur roem, eer en aanzien, zowel van het koninklijk huis als van de gewone man en vrouw. Zijn naam was vast verbonden met het tehuis “Oranje-Nassau” (Magelang, Java) waarin hij naar verluid zevenduizend kinderen opving. Een uitzonderlijk figuur, die bij leven al uitgroeide tot een legende. Maar wie wist nog wie de man zelf was?

150501_TON_boek_PavdSteur_vk_omslag_72dpi Dit boek vertelt de geschiedenis van Johannes van der Steur. Zijn jongensjaren in Haarlem, de invloed van de Zevende Dag Baptisten, zijn hartstochtelijke vechtlust die hij als Middernachtzendeling bezat, en de achtergrond van zijn vertrek naar Nederlands-Indië: het staat er allemaal in. En meer dan dat.

Dankzij intensief archiefonderzoek bevat Pa een rijkdom aan onthullingen en verrassingen. Want hoe kwam hij eigenlijk aan die kinderen? Waarom hield hij zijn omvangrijke werk voor de militairen bewust op de achtergrond? En waar haalde hij het geld vandaan om alles te financieren?

Pa is meer dan een biografie, het boek biedt ook een venster op Indië zoals dat eens bestaan heeft. Een koloniale maatschappij vol tegenstellingen, even complex als fascinerend. Nergens anders dan dáár kon een man als Van der Steur zich ontwikkelen tot Pa. Hoe, en waardoor, en wat Indië aanvankelijk daarvan dacht, staat in dit boek.

Vilan van de Loo publiceert over Indische geschiedenis en letteren. Momenteel werkt ze aan een biografie van Gouverneur-Generaal J.B. van Heutsz (1851–1924). In het najaar van 2016 verschijnt de handelseditie van haar dissertatie over Melati van Java bij Stichting Tong Tong.

Johannes “Pa” van der Steur (1865-1945): zijn leven, zijn werk en zijn Steurtjes
Auteur: Vilan van de Loo
Vormgeving: Sabrina Luthjens
Hardcover, met fotokaternen, 168 pagina’s, met leeslint
ISBN 978-90-78847-09-0
NUR 681
Prijs € 24,50. Sobatprijs € 22,05

Comments are closed.