Een korte geschiedenis

In 1960 richtte Tjalie Robinson Stichting Tong Tong op. Het tijdschrift ‘Tong-Tong’, de Pasar Malam Tong-Tong, de Indische Kunstkring Tong- Tong en Stichting Tong Tong, het waren allemaal uitingen van het creatieve ondernemerschap van Tjalie Robinson. Het was de bedoeling dat de stichting culturele activiteiten zou ontplooien waarvoor ze zelf de financiering zou regelen. Die opzet kwam vooral goed uit de verf toen Ellen Derksen de organisatie van de Pasar Malam Tong-Tong (Pasar Malam Besar/Tong Tong Fair) er in 1969 in onderbracht.

Thematheaters
In de jaren ’70 ging Stichting Tong Tong tentoonstellingen maken, dikwijls samen met culturele partners zoals het KIT en het Letterkundig Museum. Nadat de Pasar Malam Besar in 1988 op het Malieveld neerstreek, groeide het aantal culturele programma’s sterk. Ze werden onderge- bracht in thematheaters, zoals het Bintang-Theater en het Bibit-Theater. Hoewel dit tijdelijke theaters waren, wisten zij nationale bekendheid te vergaren.
In de jaren ’90 kwam er een einde aan de situatie dat Stichting Tong Tong zowel het evenement organiseerde als de culturele activiteiten programmeerde. De stichting ging zich exclusief wijden aan de culturele programmering. Daarnaast werd de Pasar Malam Besar BV opgezet, die zich ging
bezighouden met de organisatie van het evenement zelf. De Pasar Malam Besar BV werd de grootste sponsor van Stichting Tong Tong. Zo bleven de twee nauw verbonden.
Naast podiumkunsten en literaire activiteiten, probeerde Stichting Tong Tong door middel van tentoonstellingen aandacht te vragen voor belangrijke Indische thema’s. Thuisvaart, een expositie over de repatriëring (1992) en De Njai (2008), over de vergeten oermoeder van de Indo’s, trokken vele tienduizenden bezoekers. Thuisvaart kwam mede tot stand met steun van Pelita.

De boeken van Stichting Tong Tong
In 2005 zou Stichting Tong Tong haar culturele programma’s op de Pasar Malam Besar gaan aanbieden onder de verzamelnaam Tong Tong Festival. Maar ook buiten het festival is Stichting Tong Tong actief gebleven. De afgelopen decennia heeft de stichting een prachtig boekenfonds opgebouwd. ‘Tropenecht’ over kleding, mode en kleedgewoonten in tropisch Indië en Wonen in Indië over het koloniale woonhuis: de boeken gingen over het dagelijkse leven in Nederlands- Indië, onderwerpen die in de geschiedschrijving niet eerder aandacht hadden gekregen. Stichting Tong Tong koos ook voor gevoelige thema’s zoals de geschie- denis van Indische Nederlanders buiten de kampen (‘Het Verborgen Verhaal’, 2007) en de repatriëring (‘Ik wilde eigenlijk niet gaan’, 1997). Al deze boeken vertellen de koloniale geschiedenis vanuit een Indisch perspectief. In 2006 voegde Stichting Tong Tong Indisch Anders toe, een krant over de postkoloniale letteren en literatuur.

Platform voor Indische cultuur
Dankzij de steun van haar Sobats (vrienden/donateurs) heeft Stichting Tong Tong bijzondere culturele projecten gerealiseerd. Ondanks het feit dat het Indisch perspectief vaak niet op waarde wordt geschat, de gemengdheid van het Indische kennelijk moeilijk is te begrijpen en koloniale geschiedenis door de goegemeente het liefste wordt vergeten, slaagt Stichting Tong Tong erin jaar in, jaar uit een groot laagdrempelig platform voor de Indische cultuur te creëren. Wilt u ons ook steunen? Kijk hier voor informatie over het donateurschap.

Comments are closed.