Steun Stichting Tong Tong met een donatie: word Sobat

Geniet u ieder jaar van de Tong Tong Fair? Wist u dat veel van de ‘extra’s’ op dit evenement mede mogelijk worden gemaakt door een groep gemotiveerde en trouwe donateurs? ‘Veel kleine bedragen maken één grote’ wil het gezegde en zo is het hier ook. Tezamen zijn deze Sobats een subsidiegever van formaat geworden.

Stichting Tong Tong is sinds 2008 erkend als ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u giften aan Stichting Tong Tong kunt aftrekken van de belasting (onderaan deze pagina meer over ANBI).

Vanaf € 20,- bent u donateur
Met een donatie van € 20,- of meer bent u donateur van Stichting Tong Tong, indien u in Nederland woont. Elders in Europa € 25,-; rest van de wereld € 30,-. Wij rekenen per kalenderjaar, van januari tot en met december.

Bankrekening voor donaties
IBAN: NL86 INGB 0006 0659 19 t.n.v. Stichting Tong Tong.
Betaling vanuit het buitenland? Voeg dan de BIC toe: INGBNL2A.

Machtiging?
U kunt ons machtigen uw donatie jaarlijks automatisch te innen. Klik hier om een machtigingsformulier te downloaden.

Vermeld uw adres!
Vergeet niet uw adres te vermelden bij de donatie, alleen dan kunnen wij De Sobat sturen!

Ondersteuning voor bijzondere projecten
De Tong Tong Fair is een not-for-profit-organisatie. Recette en standhuur komen ten goede aan het culturele programma, sinds 2005 aangeboden onder de naam Tong Tong Festival: muziek- en dansvoorstellingen, workshops, lezingen, interviews en talkshows, demonstraties en masterclasses, studiedagen en exposities. Sommige projecten ontvangen subsidie, zoals in 2022 de prachtige tentoonstellingen Batik-Eiland (‘Batik maakt de man’) en ‘De donkere kamer van Indië; Beelden van de volgende generatie’, beiden met steun van Mondriaan Fonds en Fonds 1818. In 2018 was het de drukbezochte expositie ‘Naar Holland; Repatriëring, migratie of vlucht?’ die mede met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds (Engelbert van Bevervoorde-van Heyst Fonds), het dr. Hendrik Mullerfonds en Fonds 1818 werd gemaakt, en in 2017 de tentoonstelling over Marie van Zeggelen i.s.m. het Museon, met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Mondriaan Fonds. In 2016 werd de muziekvoorstelling Ibu Saya van Astrid Seriese mede mogelijk gemaakt met steun van Fonds 1818 en Prins Bernhard Cultuurfonds. Toch vormen de subsidies tezamen slechts een minderheid van het totale budget van het Tong Tong Festival.

Veel Sobats (‘vrienden’, haar donateurs) zijn liefhebbers die meer willen bijdragen dan het relatief lage bedrag dat ze bij de kassa betaalden; anderen zijn niet meer in staat om het festival zelf te bezoeken, maar willen toch bijdragen aan het wonder dat de Tong Tong Fair is.

U krijgt er iets voor terug!
In de eerste plaats krijgt u de voldoening om aan mooie, Indische culturele projecten bij te dragen. U krijgt ook een eigen relatiemagazine, De Sobat geheten, met daarin o.a. interviews of reportages naar aanleiding van bijzondere programma-onderdelen van het Tong Tong Festival. Ook krijgen Sobats korting op passe-partouts (Pasarpassen), en op de boekuitgaven van Stichting Tong Tong (indien zij die rechtstreeks bij Stichting Tong Tong aanschaffen).

Maak een ander Sobat
Een paar maal bereikte ons al het verzoek om een familielid of vriend namens een al dan niet anonieme gulle gever tot Sobat te maken. Natuurlijk is dat ook mogelijk. Onder ‘Mededelingen’ schrijft u dan op uw giro-overschrijving de naam en adres die u het Sobat-schap kado wilt doen. Hij of zij ontvangt dan de Sobatkaart en magazine De Sobat en kan van alle Sobat-privileges genieten. U verplicht uw vriend(in) of familielid vanzelfsprekend nergens toe. Hij of zij krijgt wel automatisch aan het eind van het jaar een doneerverzoek, maar dat is voor een vrijwillige gift.
Iedere gift, namens uzelf of namens een ander, geldt alleen voor dat kalenderjaar. U hoeft dus ook niet voor een bepaalde termijn ‘op te zeggen’ als u uw donateurschap niet wilt voortzetten.

Steun Stichting Tong Tong!
Stichting Tong Tong wil graag doorgaan met het ontwikkelen van programma’s waarin enerzijds de rijke Indische cultuur centraal staat en anderzijds de artistieke dialoog tussen Oost en West wordt gestimuleerd. Als u een sterk eigen platform voor het Indische belangrijk vindt, helpt u ons dan alstublieft om de Sobatkring te vergroten.

Over ANBI
Stichting Tong Tong is sinds 2008 erkend als ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u giften aan Stichting Tong Tong kunt aftrekken van de belasting. Lees meer bij de Belastingdienst over fiscaal aftrekbare giften en ANBI’s. Stichting Tong Tong is bovendien een Culturele ANBI. Dat betekent dat u 125% van uw gift mag aftrekken bij uw belastingaangifte. Zie de site van de Belastingdienst voor de voorwaarden.

Festivalmagazine 64e Tong Tong Fair
Wie voor 1 mei 2024 de Sobat-donatie overmaakt, ontvangt in mei de Sobatkaart, het nieuwe nummer van De Sobat en het festivalmagazine van de 64e Tong Tong Fair. Vergeet uw adres niet bij de donatie te vermelden!

Comments are closed.