Start crowdfunding voor de biografie van de Pa van der Steur

Stichting Tong Tong wil Vilan van de Loo in staat stellen de biografie te schrijven van ‘Pa van der Steur’, een zeer bekende persoon uit de geschiedenis van Nederlands-Indië. In zijn tehuizen ving hij meer dan 7.000 gemengdbloedige kinderen op, in de steek gelaten door hun Europese vader, vaak een KNIL-man. Stichting Tong Tong start een crowdfunding-actie. Helpt u mee? Als uw donatie uiterlijk 4 mei bij ons binnen is, kunt u nog in het boek vermeld worden!

Van enkele personen die geld overmaakten voor dit project hebben wij geen adres. Dan kunnen wij u geen uitnodiging sturen voor de boekpresentatie, en ook geen exmeplaar van het boek, als u verhinderd bent naar de presentatie te komen.
Als u geld hebt gedoneerd, geen Sobat bent, en geen mail of brief hebt gestuurd met uw naam en adres, zou dat dan alstublieft alsnog willen doen? Via expo@tongtong.nl of Stichting Tong Tong, Bezuidenhoutseweg 331, 2594 AR Den Haag. Dankuwel!

Fondsenwerving
Het uitgeven van een boek, het maken van een tentoonstelling: het zijn zeer kostbare aangelegenheden. Dankzij steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft Vilan van de Loo maandenlang archiefonderzoek kunnen doen, en heeft zij oud-Steurtjes kunnen interviewen. Momenteel werft Stichting Tong Tong fondsen om de vruchten van haar onderzoek met een breed publiek te delen: in een boek en met een tentoonstelling. Inmiddels hebben de Stichting Pa van der Steur en de Vereniging Steun aan Yayasan Pa van der Steur een bedrag toegezegd aan Stichting Tong Tong. Maar, wij kunnen ons voorstellen dat er ook Sobats en andere geïnteresseerden zijn die zouden willen bijdragen aan de totstandkoming van dit biografische project in het 150e geboortejaar van Johannes van der Steur: in 2015 is het 150 jaar geleden dat Pa van der Steur in Haarlem werd geboren.

Vilan van de Loo en Pa van der Steur

Wij bieden twee pakketten:

Sponsors van € 50,– of meer
1. Uw naam wordt vermeld in de boekuitgave
2. Uitnodiging voor de feestelijke boekpresentatie op de Tong Tong Fair
3. U ontvangt een exemplaar van de biografie

2. Sponsors van € 250,– of meer
1. Uw naam wordt vermeld in de boekuitgave
2. Uitnodiging voor de feestelijke boekpresentatie op de Tong Tong Fair
3. U ontvangt een exemplaar van de biografie
4. Uw naam wordt toegevoegd aan het colofon van de tentoonstelling
5. U wordt  (samen met een introducee) uitgenodigd voor een feestelijke maaltijd in de hospitality lounge van de Tong Tong Fair.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit project voor u besluit te doneren? Stuur een mail aan expo@tongtong.nl. Hebt u informatie of materiaal over Pa van der Steur? Mail Vilan van de Loo: vilan@xs4all.nl. Wilt u iets opsturen? Het adres van Stichting Tong Tong is: Bezuidenhoutseweg 331, 2594 AR Den Haag.

Wilt u meehelpen Pa van der Steur te vereeuwigen in een biografie door Vilan van de Loo, en deze extra onder de aandacht te brengen door middel van een tentoonstelling? Maakt u dan een bedrag over op rekeningnummer NL86 INGB 0006 0659 19, o.v.v. “Pa van der Steur”. Stichting Tong Tong is een culturele ANBI. Giften aan Stichting Tong Tong zijn aftrekbaar, volgens de regels en voorwaarden van de Belastingdienst.

Wie is Pa van der Steur?
Aan het einde van de negentiende eeuw groeide in Nederlands-Indië het zogeheten Indo-proletariaat sterk. De gemengdbloedige kinderen waren wees of in de steek gelaten door hun Europese vader, vaak een KNIL-man. Indien ze niet erkend waren, behoorden ze in de maatschappij niet tot de bevolkingsgroep van de vader maar evenmin tot die van de moeder, doorgaans een inheemse vrouw. Discriminatie en isolement waren hun lot. Johannes van der Steur (1865–1945) reisde in 1892 naar Nederlands-Indië, aanvankelijk met het plan voor de KNIL-soldaten in Magelang geestelijke opvang te bieden. Uiteindelijk zou hij kinderen gaan opvangen en kwamen er verschillende tehuizen voor meisjes, jongens en de zeer jonge kinderen. Deze kinderen werden wel ‘Steurtjes’ genoemd.

Vilan van de Loo werkt aan de biografie die zowel in de vorm van een boek als tentoonstelling zal verschijnen. Steunt u dit bijzondere project ook?

Mede dankzij een crowdfunding-actie kon in 2013 het boek “Niemand zorgde voor mijn ziel…”; Marietje van Oordt (1897-1974), een tragisch leven aan de Indische zelfkant door Gerard Termorshuizen verschijnen!

Op de foto door Serge Ligtenberg: Vilan van de Loo tijdens een lezing op de 56e Tong Tong Fair over Pa van der Steur. Hij staat op de geprojecteerde foto op de achtergrond, links.

Comments are closed.