Wonen in Indië

Voor de tentoonstelling Wonen in Indië (1997, 1998 en 2000) deed Stichting Tong Tong een beroep op de herinneringen van Pasargangers. Een oproep in de Pasarkrant leverde veel reacties op. ‘Dikke brieven, geïllustreerd met foto’s en tekeningen, van mensen die op de uitnodiging ingin- gen en uitgebreid aan het herinneren zijn geslagen. De herinneringen van deze ervaringsdeskundigen zijn een belangrijke bron voor de tentoonstelling: er wordt ruim uit hun brieven geciteerd’, schreef samenstelster Esther Wils.
Wonen in Indië was meer dan een herinnering aan het woonhuis van een Europese familie (Indo en totok) in de kolonie. Het was een ongecensureerde reconstructie van Indische woongewoontes, van het intieme leven op de voor- en achtergalerij. De Indische architectuur van openbare gebouwen was vaker onderwerp van onderzoek geweest, maar een studie naar het gebruik van het Indische woonhuis was nooit verricht.

Klik hier voor meer informatie over het boek dat naar aanleiding van de tentoonstellingen werd gemaakt.

Comments are closed.